Во тек е реконструкција на регионалниот пат Бошков мост - Дебар, во должина од 8 километри, инвестиција вредна 2,57 милиони евра.