Министерството за транспорт и врски ги известува превозниците кои вршат меѓународен превоз на стока дека е извршена конечната распределба на ЕКМТ дозволи за 2019 година.

Во прилог конечната листа на распределените ЕКМТ дозволи за 2019 година:

Конечна_листа_EKMT_дозволи_за_2019_година.pdf