Министерството за транспорт и врски ги известува превозниците кои вршат меѓународен превоз на стока дека е извршена прелиминарната распределба на ЕКМТ дозволи за 2019 година.

Во прилог прелиминарната листа на распределените ЕКМТ дозволи за 2019 година:

ПРЕЛИМИНАРНА_РАСПРЕДЕЛБА_НА_ЕКМТ_ДОЗВОЛИ_ЗА_2019_ГОДИНА.pdf 

Правни_лица_кои_не_исполнуваат_услови_за_распределба.pdf 

Правни_лица_кои_не_го_исполнуваат_условот_минимум_1_година_од_формирање.pdf 

Невалидни_правни_лица.docx