Персонални податоци:

Име: Фатон
Презиме: Положани
Датум на раѓање: 30.11.1990
Место на раѓање: с. Дологожди-Струга
Националност: Албанец

Едукација и обуки:

Датум: Октомври 2009 – Октомври 2012
Куалификација: Дипломиран економист
Предмет и насоки: Сметководство, Финансии, Микроекономија
Име на институција: Државен универзитет во Тетово

Обука: “youth without borders”- учесник
Предмет и насоки: обуки,ИПА фондови
Датум: Декември 2013

Обука: “Eco-Camp”-Кординатор
Предмет и насоки: Еколошка едукација на млади
Датум: Септември 2013

Обука: “Training of trainers”-
Предмет и насока: Зајакнување на образованието и капацитетите
Датум: Mарт 2013

Искуство:

Позиција: Кординатор на проекти
Активности:  проект предлози и имплементациа
Име на институција: НВО “НАТУРА„ 

Датум: Мај,2014-Декември,2014
Позиција: Асистент кординатор
Активности: Обука, извештаи
Име на институција: Macedonian Ecological Society,Skopje НВО

Позиција: Кабинет на заменик претседател на Влада
Активности: Советник за соработка со НВО,
Име на институција: Секретариат за спроведување на рамковниот договор

Позиција: Финансиски менаџер
Активности: Финансиски прашања
Име на институција: НВО НАТУРА НВО

Позиција: Член на работен тим
Име на институција: Канцеларија за Регионална Соработка на Младите