Владо Мисајловски
Министер за транспорт и врски
ВЕСТ НА ДЕНОТ
Започна изградбата на канализационата мрежа во Брвеница