Горан Сугарески
Министер за транспорт и врски
ВЕСТ НА ДЕНОТ
Во тек е изградба и реконструкција на водоводни линии во Општина Велес