Владо Мисајловски
Министер за транспорт и врски
ВЕСТ НА ДЕНОТ
Бројката на превезени патници од македонските аеродроми е зголемена за 22,5 %, односно превезени се 1 008 435 патници.