Владо Мисајловски
Министер за транспорт и врски
ВЕСТ НА ДЕНОТ
Започна реконструкцијата на железничката станица во Битола.