Владо Мисајловски
Министер за транспорт и врски
ВЕСТ НА ДЕНОТ
Започна со реконструкција регионалниот пат од средно Водно до с. Нерези