Владо Мисајловски
Министер за транспорт и врски
ВЕСТ НА ДЕНОТ
Во тек е изградбата на магистралниот гасовод од Неготино преку Кавадарци и Прилеп до Битола во должина од 92 километри за кои ќе бидат инвестирани околу 37 милиони евра.