Министерството за транспорт и врски ги известува превозниците кои вршат меѓународен превоз на стока дека е извршена прелиминарната распределба на ЕКМТ дозволи за 2018 година.
Во прилог прелиминарната листа на распределените ЕКМТ дозволи за 2018 година.