Се известуваат сите кандидати кои сакаат да полагаат испит за возач за стручно оспособување за учество во меѓународен патен сообраќај, за овластено лице одговорно за превоз, за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи и за стручно оспособено лице - советник за безбедност при превоз на опасните материи дека одржувањето на испитите се прекинува поради технички проблеми за спроведување на истите.

Прекинот е на неодредено време.

Сите заинтересирани правни и физички лица навремено ќе бидат известени за денот откога ќе отпочне повторното спроведување на испитите.